Teoriniai užsiėmimai

Teorijos mokymui skiriamos (40 a.k. val.) apie 5 savaitės. Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę.

Mūsų privalumai:

  1. Teorijos paskaitos vyksta pasitelkus skaitmeninius vaizdo projektorius, sankryžų maketus. Mokomoji vaizdinė medžiaga padės lengviau įsisavinti reikiamą informaciją;
  2. Kvalifikuoti specialistai maloniai, smulkiai ir suprantamai paaiškins kekvieną sudėtingiausią situaciją;
  3. Mokykla dovanoja visą reikiamą literatūrą – KET knygutes;
  4. Mokykla dovanoja nuotolinio mokymosi KET programos 300min. kodą.
  5. Organizuojami pirmosios pagalbos kursai.
  6. Išklausius teorijos kursą, laikoma galutinė įskaita.