Kursai pažeidusiems KET

Kursai pradedantiesiems vairuotojams pažeidusiems KET - 149 € 90

Registruotis į pažeidusiems KET kursus.

 • Išklausyti 90 min. trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą kursą (paskaita yra filmuojama);
 • Individualiai su mokymo įstaigos psichologu 45 min. analizuoti padarytą (us) KET pažeidimą (us);
 • Išklausyti 45 min. trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą (paskaita yra filmuojama);
 • Atlikti 45 min. praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą nustatytu maršrutu;
 • Išlaikyti žinių patikrinimo testą.

Reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybės patvirtinantis dokumentas;
 • vairuotojo pažymėjimas (jeigu nėra atimtas);
 • teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma.

Šis mokymas privalomas pradedantiesiems vairuotojams pažeidusiems KET reikalavimus:

 • Vairuotojų pareigų pėstiesiems nesilaikymu;
 • lenkimo taisyklių pažeidimai;
 • draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis nepaisymo;
 • eismo reguliavimo signalų nesilaikymu;
 • įspėjamųjų signalų naudojimo pažeidimais;
 • važiavimo per sankryžas pažeidimu;
 • vairuotojų naudojimosi saugos diržais ir motociklininko šalmais pažeidimais;
 • nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h;
 • transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės);
 • sukėlus eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

Kursai vairuotojams,kuriems teisė vairuoti buvo atimta - 149  90€

Registruotis į pažeidusiems KET kursus.

 • Išklausyti 90 min. trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą kursą (paskaita yra filmuojama);
 • Individualiai su mokymo įstaigos psichologu 45 min. analizuoti padarytą(-us) KET pažeidimą(-us);
 • Išklausyti 45 min. trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą (paskaita yra filmuojama);
 • Atlikti 45 min. praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą nustatytu maršrutu;
 • Išlaikyti žinių patikrinimo testą.

Reikalingi dokumentai:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Teismo nutartį arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo atimta teisė vairuoti;
 • Užpildytą pažeidimo(-ų) aprašą (mes vietoje jums padėsime užpildyti pažeidimo aprašą).

Baigusiems mokymo kursus, išduodama pažyma, patvirtinanti mokymo kurso baigimą.